Skip Navigation LinksHOME
Skip Navigation Links
HOME
DEELNEMERS
Galerie St-John
Frederic Rozier Galerie Design7
Baudeloo
Henry's Curiosa Henry Verhaeghe
Het Tijdreisbureau
Jan Parret
Jan Muller Antiques
Coppens-Joos
Arts Antiques Invest
Le Pain Perdu
De Pauw-Muller
Heyvaert Monique
D en Art Galerie
Emil Fonfoneata
Mededelingen-Informations
ROUTEPLAN-PLAN DU CIRCUIT
Tentoonstellingen-Exibitions-Expositions

Verhaeren Verbeeld
Uitnodiging - Invitation

U bent van harte welkom op
  vrijdag 25*, zaterdag 26, zondag 27 november
   vrijdag 4, zaterdag 5  en zondag 6 december
  doorlopend open tussen 10u30 tot 18u00

You are welcome on November Friday 25*, Saturday 26, Sunday 27,
and on December Friday 2, Saturday 3, Sunday 4,
continuously open from 10:30 a.m. to 6:00 p.m.


Bienvenue vendredi 25*, samedi 26 et dimanche 27 novembre ,
ainsi que vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre
de 10h30 à 18hrs.

*Nocturne op vrijdag 25 november tot 21u
Ganda XXI is een collectief van professionele handelaars en gespecialiseerde restaurateurs – vroeger sprak men van een gilde – actief in de Gentse binnenstad. Ganda XXI is a collective of professional dealers and specialized restorers – once called a guild – who run their business in the historical centre of Ghent. Ganda XXI est un collectif de marchands professionnels et restaurateurs spécialisés – la confrérie d’autrefois – qui sont actifs dans le centre historique de Gand.
Elke deelnemer: antiquair, kunsthandelaar, antiquaar, restaurateur of designhandelaar combineert zijn expertise en ervaring om uitgelezen (kunst)objecten en rariteiten in zijn zaak te verzamelen en ten toon te stellen. Each participant: art & antique dealer, antiquarian, restorer or design furniture dealer combines his expertise and his experience in order to collect valuable and rare art objects and collector’s items and to expose them in his shop. Chaque participant: antiquaire, marchand d’art, bouquiniste, restaurateur ou vendeur de mobilier design  combine son expertise et son expérience pour rassembler des objets d’art et des pièces de collection rares et de les exposer dans son magasin.
De Ganda XXI wandelroute, sinds 1979 gegroeid uit het initiatief van de Opendeurdagen, werd dit jaar uitgebreid en vernieuwd zodat de bezoeker objecten en kunst kan ontdekken van de Oudheid tot de XXIste eeuw. The walking circuit Ganda XXI, originating from the Antique Dealers Open Door Weekends which exist since 1979, has been renewed and extended so that every visitor can discover a lot of art-objects and antiques from the old ages until today. La promenade Ganda XXI, issue de l’initiative des Portes Ouvertes des Antiquaires qui existait depuis 1979, a été renouvelée et étendue de sorte que le visiteur peut découvrir de maintes objets et oeuvres d’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
De wandeling voert hem van Azïe tot Europa, met als gidsen de deelnemers die de bezoeker kunnen begeleiden in zijn aankoop, verkoop, conservatie en documentatie van (kunst)objecten. The walk leads one through different continents and is guided by the professional participants who will support and advise the visitor when wanting to buy, sell, conserve, restore and document his works of art and collector’s pieces. La promenade nous mène à travers différents continents, ayant comme guides professionels les participants qui peuvent accompagner et aviser le visiteur lors de son achat, vente, conservation, restauration et documentation de ses oeuvres d’art et objets de collection.
Ganda XXI nodigt u uit om te proeven van hun collecties met Gent als decor! Ganda XXI invites you to taste the collections in the charming setting of the historical city of Ghent . The shops and galleries of the professional participants are connected by an exciting walking circuit that promises every visitor a world of interesting discoveries and fascinating collectibles. Ganda XXI vous invite de savourer les collections dans le décor charmant de la ville historique de Gand. Les magasins et lieux des participants professionnels sont reliées par un trajet excitant qui promet au flaneur un tas de découvertes et de trouvailles intéressantes.
Elk jaar organiseert een groep Kunst-, Antiek- en Designhandelaren opendeurdagen in de Gentse binnenstad.
Het zijn allen professionelen die de nodige waarborgen over authenticiteit verzekeren.
De bedoeling is om kunst, antiek en design te promoten en zo toegankelijker te maken voor een steeds breder publiek.
De drempelvrees om in een kunst-, antiek- en designzaak binnen te stappen
wordt zo weggewerkt.
Wanneer onze galeries open zijn, heerst er steeds een geest van opendeuren, waar zeker geen vorm van koopverplichting aan verbonden is.
Alhoewel iedereen dezelfde interesse koestert voor kunst, antiek en design, toch heeft elkeen een andere perceptie en visie erover. Dat uit zich dan ook duidelijk in de uitstraling van elke locatie.
Het is dan ook warm aanbevolen om even langs te komen. En u bent steeds welkom.
Each year a group of Art, Design and Antiques Dealers organize open days in the city of Ghent.
They are all professionals who ensure the necessary guarantees of authenticity. The aim is to art, antiques and design to promote and thus accessible to an ever wider audience.
The hesitation to enter an art, antique and design business to step becomes eliminated.
When our galleries are open, there is always a spirit of open doors, where certainly no obligation to purchase form attached.
Although everyone cherishes the same interest in art, antiques and design, but everyone has a different perception and vision about it.
This manifests itself clearly in the appearance of each site.
It is highly recommended to drop by. And you're always welcome.
Les Portes Ouvertes des marchands d'art-antiquité et design ont lieu chaque année depuis longue date dans le centre de la ville de Gand.
Ce sont tous des professionnels  de  métier qui assurent l'authenticité et la qualité des oeuvres d'art qu'ils soumettent à l'appréciation des amateurs d'art.
Les Portes Ouvertes ont pour but de faire connaître au public des métiers où règnent connaissance et passion et cela dans des lieux souvent historiques et romantiques.
L'amateur d'art découvrira la personnalité de chaque participant.